2024.02.07

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för ”sell-in” ändå något bättre än vår årsprognos.   

December är traditionsenligt en av årets svagare månad – dels på grund av att införsäljningen till återförsäljare inför julen gjorts redan i november, dels för att månaden har många helgdagar med ledighet bland våra branschföretag. Det värdemässiga resultatet för månaden blev med denna bakgrund och en allmänt sval efterfrågan ett minus på drygt 15 procent jämfört med december förra året.

Hushållsapparater tappade mest i december

Jämfört med december 2022 tappade produktsegmentet små hushållsapparater (SDA) mest med minus drygt 22 procent. Detta gäller också i viss mån de större vitvarorna (MDA), även om dess tillbakagång höll sig till drygt minus 12 procent i månaden.

Över helåret hade MDA ett hyfsat starkt första halvår medan resten av året svajat betydligt. Helåret landande på en 5,6-procentig värdemässig tillbakagång.

För de mindre hushållsapparaterna är motsvarande årssiffra en tillbakagång på 9,8 procent efter att ha haft en väldigt motig start på året och en svag avslutning i december.   

Tillbakagång för alla MDA-produktsegment

När det gäller volymutvecklingen under 2023 av branschens vitvaror kan vi konstatera att vi visar genomgående röda siffror. Antalet sålda enheter minskar under året både gällande leveranser till återförsäljare och till den krympande bostadsproduktionen i Sverige.  

Som kuriosa kan vi nämna ett litet undantag från denna tillbakagående trend. De kombinerade tvätt/tork-maskinerna, som tillhör segmentet ”wash & dry”, är den enda kategorien inom MDA, som kan uppvisa en positiv volymutveckling under året med 45.000 sålda enheter, vilket är 8 procent bättre än 2022.

Mjukare volymtillbakagång för SDA

För de mindre hushållsapparaterna är volymutvecklingen under 2023 något mindre iögonfallande än för de större vitvarorna. Här finns till och med fler underkategorier av produkter med positiv utveckling av försålda enheter. Några av dessa är köksmaskiner/assistenter, mixers, strykutrustning och elektriska hårvårdsprodukter.

Hur blir då 2024?

Lutar vi oss mot HUI:s prognos för 2024 för vitvaror och hemelektronik förutspås konsumentförsäljningen att stabiliseras kring minus 1 procent för att sedan uppvisa en kraftigare tillväxt 2025 på 5 procent. Därtill bör vi ta hänsyn till minskande vitvaruleveranser till byggsektorn under 2024. Hur de sedan påverkar utfallet 2025 beror på det svenska ränteläget och på hur marknaden för nyproducerade bostäder möjligtvis återhämtar sig. Vi följer utvecklingen.

Text: Kent Oderud, ordf. APPLiA