2023.06.21

Har vi gjort tillräckligt för miljön hittills i år?

Det svenska ordförandeskapet i EU lider mot sitt slut och jag ställer mig ofrånkomligt frågan: har Sverige tagit tillräckliga initiativ till förändringar på miljöområdet? Det korta svaret är nej. Trots att Sverige hyllas för att det omstridda förslaget om naturrestaurering röstades igenom i EU:s ministerråd saknas flera viktiga åtgärder nu när mötesprotokollen snart arkiveras. Någon harmonisering inom kemikalieområdet har exempelvis inte skett och särregler inom bland annat kemikalieskatt, plastpåseskatt och flygskatt kvarstår inom unionen.  

Sverige har inte, trots detta fönster av möjligheter, föreslagit utökning av förbjudna ämnen inom RoHS. Politisk greenwashing i form av verkanslösa miljöskatter kvarstår därmed. Dels som en följd av politikers oförmåga att se de faktiska följderna instiftade lagar får, dels eftersom inte tillräckligt många konsumenter aktiverar sig i frågan och opinionen förblir för svar för att förflytta politikernas ståndpunkt. 

Frankrike och Belgien är exempel på länder som förespråkar nationella särregler på den gemensamma marknaden. Det senaste initiativet är index för reservdelar som ska visa hur enkelt det är att reparera produkten som en utökning av ECO-designdirektivet. Frankrike diskuterar även förbud för paketering med expanderande polystyren. För den fria rörligheten av varor skapas alltid någon form av handelshinder när nationella särregler införs. Jag hade därför önskat att Sverige gjort mer för att motverka detta under ordförandeskapet. 

Mer positivt för branschen är förhoppningsvis APPLiA:s egna initiativ på europeisk nivå, via APPLiA Europe. Vi är involverade i arbetet kring microplaster, arbetar för ny energimärkning på dammsugare samt konsumentens rätt att få produkter reparerade. APPLiA Europe deltar därtill i EU:s Sustainable Energy Week 2023. Allt detta eftersom vi vet att det är tillsammans, och i de större perspektiven, som vi kan göra skillnad på riktigt.  

/Matts Spångberg, vd APPLiA Sverige