Nyheter

2024.02.20

APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in i systemet är Norge och Sverige som växlar över från 1 januari 2024. — I och med att vi nu har ett eget system där vi enkelt kan uppdatera och lägga in nya medlemsföretag, får […]

Läs mer om APPSTAT lanserat
2024.02.20

Nytt år och avstamp för framtiden

APPLiA växer med nya medlemsföretag och utökar inriktningen, därtill har vi lanserar ett nordiskt system för branschstatistiken. Året har med andra ord börjat produktivt och med stark koppling till medlemsnyttan. Vi har även en ny kommunikationsstrategi vilken bland annat kommer att påverka hemsidan, APPLiAnytt och vår närvaro i sociala medier, främst LinkedIn. Syftet är att […]

Läs mer om Nytt år och avstamp för framtiden
2023.12.18

Bokslut för ett händelserikt år

Våra produkter har ett stort värde för hushållen och utbyten sker kontinuerligt även i sämre tider för konsumenterna. Ingen väljer bort disk- eller tvättmaskinen i hemmet. Andra branscher har tuffare tider med ett större marknadsbortfall då konsumenterna inte uppgraderar en fortfarande fungerande TV eller telefon. Kan det här vara början till en mer hållbar konsumtion […]

Läs mer om Bokslut för ett händelserikt år
2023.11.22

Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med en dynamisk och uppskattad utbildning i offentlig upphandling, vilket gav deltagarna värdefulla insikter och verktyg för att lyckas på marknaden.  Därefter bjöds deltagarna på en insiktsfull presentation av GfK, där vi djupdykte i den senaste […]

Läs mer om Rapport APPLiAs höstmöte 
2023.10.25

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024 kommer vi vara i drift med det nya systemet. Ett nytt datoriserat system har till syfte att snabbare få fram statistik och nordiska redovisningen, samtidigt som rapportering, påminnelser och sammanställningar automatiseras. Produktkoderna som etablerades i Norden […]

Läs mer om APPSTAT – branschens nya statistiksystem 
2023.09.20

Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John Johansson, Electrolux Professional, konstaterade att det viktigaste frågorna för branschen är av regulativ art såsom standarder, energimärkning och microplastfiltrering. Här behöver branschen samarbete för att lösa kärnfrågorna på europanivå eftersom företagen arbetar på en global […]

Läs mer om Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial
2023.08.30

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var att vi ville dela samma namn som vår europeiska organisation och majoriteten av de nationella motsvarigheterna i Europa för att få större gehör och genomslag för vår verksamhet.  Vårt servicebolag EHL AB har av administrativa […]

Läs mer om Vi har döpt om oss!
2023.06.21

Har vi gjort tillräckligt för miljön hittills i år?

Det svenska ordförandeskapet i EU lider mot sitt slut och jag ställer mig ofrånkomligt frågan: har Sverige tagit tillräckliga initiativ till förändringar på miljöområdet? Det korta svaret är nej. Trots att Sverige hyllas för att det omstridda förslaget om naturrestaurering röstades igenom i EU:s ministerråd saknas flera viktiga åtgärder nu när mötesprotokollen snart arkiveras. Någon […]

Läs mer om Har vi gjort tillräckligt för miljön hittills i år?
2023.06.21

En sommarhälsning från APPLiA Sverige

Under det gångna året har vi fortsatt att arbeta för rättvisa och effektfulla beskattningsregler och lagar. Vi bearbetar aktivt våra folkvalda politiker och samverkar med nära besläktade branschorganisationer för att bland annat förändra, och i bästa fall avskaffa, elektronikskatten. Målet är tydligt: genom vårt engagemang och gemensamma insatser strävar vi efter att förbättra vardagen för […]

Läs mer om En sommarhälsning från APPLiA Sverige
2023.05.24

Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige

– Severin har varit medlem i Applia under många år. Som företrädare för ett medlemsföretag ser jag det som naturligt och självklart att även ställa upp som ledamot i organisationens styrelse när jag tillfrågas. Det ska bli oerhört spännande att få vara med och stärka branschen tillsammans med kollegor i styrelsen, berättar Peder Qwist.  Peder […]

Läs mer om Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige
2023.05.12

Nya medlemmar i APPLiA

APPLiAs årsmöte valde de in Electrolux Professional och PODAB som nya medlemmar den 11 maj. Mer information om de nya medlemmarna: Electrolux Professional Electrolux Professional är en pålitlig helhetspartner med lång erfarenhet och stor expertis. Vi har funnits i branschen i 100 år och har under denna tid byggt upp världens mest omfattande servicenätverk. Vi […]

Läs mer om Nya medlemmar i APPLiA
2023.04.18

APPLiA öppnar upp för professionella produkter 

Applia tar nu nästa steg i utvecklingen av verksamhet. Vi växer med så väl nya medlemmar som utökad verksamhet i anslutning till befintliga företag.  En av de stora orsakerna är att proffsutrustning i allt större utsträckning får likartade bestämmelser inom flera områden, inte minst kring Energimärkning, ECO-design och producentansvar.  Som ett första steg i den […]

Läs mer om APPLiA öppnar upp för professionella produkter