APPLiAs höstmöte

Den 16 november på The Winery Hotel sker APPLiAs höstmöte.

Program:
12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Anette Norberg föreläser om ledarskap och att ifrågasätta gamla sanningar

15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 APPLiA höstmöte med verksamhetsplan, budget och avgifter (separat dagordning)

Inbjudan skickas till alla medlemmar.