2023.02.22

Framtidens kompetens högt upp på dagordningen  

Kompetensutveckling och utbildning av framtidens medarbetare är en viktig pusselbit i en väl fungerande och hållbar bransch. Därför ligger frågan om kompetensförsörjning ständigt högt upp på vår dagordning. För oss är det centralt att kunna möta medlemsföretagens behov på marknaden i alla led.   

Förutom omvärldsbevakning och informationsspridning om aktuella branschfrågor internt i branschen samverkar vi med Teknikföretagen och Teknikföretagens Branschgrupper för att gemensamt sprida kunskap om branschen och vår påverkan av och på direktiv och omvärldsrelaterade händelser. Att vi dessutom har möjlighet att genomföra företagsspecifika utbildningar på plats hos medlemsföretagen, i exempelvis juridik, konsumenträtt, ARN-praxis och köprätt, gör att vi har en bra grundplatta för att bidra till branschens kompetensutveckling. Men det löser inte alla utmaningar.  

Samverkan med YH-utbildningar
Som ett extra tillskott i kompetensförsörjningen har vi under de senaste fem åren har bedrivit utbildning tillsammans med yrkeshögskolor och då i huvudsak för att utbilda servicetekniker till branschen. Vi samarbetar bland annat med utbildningsanordnarna Teknikhögskolan och TUC Sweden och deltar aktivt i ledningsgrupperna för respektive YH-utbildning inriktad mot branschen. Men nuvarande utbildningar upphör och den sista kullen studerande examinerades i januari. 95% av dem har redan erhållit arbete – ett tydligt bevis på att kompetensen har fortsatt hög efterfrågan på marknaden. Vi kommer därför att, tillsammans med anordnarna för respektive utbildning, att skapa nya ansökningar för fler utbildningar. 

För den som inte vill vänta på nya utbildningar vill jag tipsa om att vi tillsammans med Handelsakademin i Göteborg står vi bakom en utbildning riktad till försäljning och rådgivning Smarta Hem.  

Var med och forma, och fånga upp morgondagens arbetskraft – LIA/APL
Ett sista tips innan jag lämnar dig till vidare läsning av månadens nyhetsbrev. De som genomgår utbildningarna har praktik ute på företag inom ramen för utbildningen. Att ta emot en elev för LIA / APL är ett utmärkt sätt att lära känna personen och vad den kan, och kan utvecklas till. Genom praktik får du möjlighet att hitta rätt person till din verksamhet, det kan nästan jämställas med en provanställning. Om du har möjlighet tycker jag därför du ska kontakta våra utbildningsanordnare eller anmäl intresse på deras hemsida. Även utanför de större aktörerna finns det yrkesutbildningar, både allmänna och mer inriktade. Klicka in på länkarna nedan! 

www.teknikcollege.se 

www.yhutbildningar.se/utbildning/yh-utbildning-teknik 

 

/Matts Spångberg, vd Applia Sverige