2022.02.23

Häng med i branschtrenderna – del 2

I förra nyhetsbrevet tog vi upp produkttrenderna kring branschens hushållsapparater (SDA). APPLiAnytt fortsätter vår serie där vi presenterar några av branschens viktigaste produkttrender och nu har vi hunnit fram till MDA (vitvaror), där vi denna gång fokuserar på segmenten Tvätt & Tork, Kylprodukter, Diskmaskiner och Integrerade vitvaror.

 

Följer du APPLiAnytt kommer du att kunna ta del av trenderna för övriga vitvaror under 2021 i kommande nyhetsbrev.

 

Kombi tvätt/tork fortsätter växa

Den utveckling vi såg redan 2020 med ’pandemiska’ ökningar av utrymmessnåla tvättmaskiner, såsom KOMBINERAD TVÄTT/TORK samt TOPPMATADE fortsatte också under år 2021, där dessa båda kategorier knaprar med någon procent på de frontmatades dominerande ställning på marknaden. Många ville säkert komplettera med en hushållstvätt i lägenheten under den värsta pandemin för att slippa trängas i den gemensamma tvättstugan. Därav ökade dessa utrymmesbesparande maskiner sin andel av försäljningen.

För TORKTUMLARE dominerar också fortsättningsvis försäljningen av tumlare med värmepump, men 2021 avstannade ökningstakten för dessa och en mindre ökning av de traditionella kondenstumlarna kan istället konstateras. Försäljningen av evakueringstumlare (utblås…) är nu väldigt obetydlig.

 

Hög centrifugering / stor kapacitet

Två prestandatrender urskiljer sig tydligt 2021 bland de frontmatade tvättmaskinerna:

  1. Stark tillväxt bland tvättmaskiner med högre centrifugeringskapacitet över 1400 varv, som gör tvättgodset torrare inför torkningen och är därmed mer energieffektivt.
  2. Tvättmaskiner med tvättkapacitet på över 8 kg torr tvätt rusar mot fullständig dominans sett över samtliga fronttvättar, och ökar med hela 9 procentenheter under året. Kundtrycket efter maskiner med hög kilokapacitet är således stigande – perfekt för större veckotvättar!

En tydlig trend markeras också av våra butikskontakter att tvättmaskiner med automatisk tvättmedelsdosering ökar försäljningsandelen i butiksledet under året. Tyvärr har vi ännu inga konkreta siffror på detta, men butiksuppgifterna på detta är entydiga.

 

Frysskåp – årets kyliga bubblare

Inom segmentet kylprodukter är vi tillbaka till en före-pandemi-situation, där den överraskande höga efterfrågan på frysboxar, som skedde under den tidiga pandemiperioden, har bromsats upp nu. Och därmed har frysskåpen återtagit den andel som ’förlorades’ till frysboxarna under 2020. Störst bidrag till ökningen kommer från de integrerade skåpen – se vidare om detta längre ner i artikeln.

I övrigt är andelarna inom segmentet relativt stabila mellan produktkategorierna under året som gått.

 

Smala diskmaskiner ökar

De större 60 cm-diskarna dominerar fortsatt marknaden antalsmässigt med 85 procents andel, men det är de smalare 45 cm-diskarna som ökar ordentligt under året (+3 procentenheter). 2020-års ökning av bänkdiskarna ses som en pandemieffekt och är nu tillbaka på en 2 procents andel.

45 cm-diskarnas ökning drivs av ökningen av de integrerade modellerna som marknaden erbjuder. Så låt oss titta på hur de INTEGRERADE vitvarorna står sig andelsmässigt i Sverige på nästa bild:

 

Integrerade vitvaror spänner musklerna

Bland summan av alla DISKMASKINER har redan de integrerade modellerna med snickerifront etablerat sig ordentligt. Men kategorin växer ändå med en procent under 2021 (främst med hjälp av den ökade försäljningen av integrerad 45 cm disk) och står nu för hela 35 procent av marknaden!

För integrerade KYLAR och FRYSAR har Sverige inte fullt lika hög fart mot integrerade lösningar som vi ser i våra skandinaviska grannländer och på kontinenten. Under många år har andelen legat mellan 5 och 9 procent. Under 2021 tar just denna kategori klivet över tröskeln och håvar in en ökning med 2 procentenheter till en andel av marknaden på 11 procent.

Häng med i nästa APPLiAnytt

I nästa nyhetsbrev kommer fortsättningen på vår trendspaning bland våra branschprodukter 2021 – då ger vi insikter om utvecklingen kring de produkter som är centrala i alla våra kök – spisar, ugnar, hällar och fläktar. Häng med då!

 

Kent Oderud, ordförande APPLiA

Foto: Unsplash