2022.03.09

Häng med i branschtrenderna – del 3

I tidigare APPLiAnytt har vi tagit upp de senaste produkttrenderna kring branschens hushållsapparater (SDA) och delar av MDA-segmenten. Nu kommer den tredje och sista delen i vår serie där vi presenterar några av branschens viktigaste produkttrender och fokuserar denna gång på segmenten hemmets mest centrala hjälpredor – SPIS, UGN, HÄLL och FLÄKT.

 

Inbyggnadsugnar plockar andelar

I fajten mellan friststående spisalternativ och inbyggnadsugnar så är det just inbyggnadsugnarna som står för en ökning på bekostnad av de traditionella spisarna. Under 2021 har ugnarna plockat in på spisarnas försprång med ytterligare 2 procentenheter och flåsar nu de fristående spisarna i nacken. Inbyggnadsugnarnas tillväxt är en trend vi sett sedan många år och den beräknas fortsätta många år till. De inbyggnadsugnar som säljs har dessutom ofta en högre innovationsgrad än många fristående spisar av traditionellt snitt. Några sådana innovativa funktioner ser vi andelarna av på nästa bild:

Ugnar – med många nyttiga funktioner

PYROLYSRENGÖRING av ugnsutrymmet är en av användaren ofta efterfrågad funktion. Den underlättar rengöringen av ugnen väsentligt och på några år har deras andel vuxit ordentligt i samband med att produktutbudet och efterfrågan ökat på marknaden. Just 2021 tar ökningen dock en kortare paus med redan höga 40 procents andel. Prognosen är att andelen pyrolys kommer att öka igen 2022.

Ugnar med ÅNGFUNKTION visar upp en ordentlig tillväxt under 2021 och andelen växer med hela 2 procentenheter. Med dagens andel om 11 procent är vägen ändå rätt lång till att bli en dominerande funktion att räkna med. Användarna uppskattar ångfunktionen, som har flera användningsområden vid matlagning, bakning och rengöring, så vi räknar definitivt med en fortsatt tillväxt de kommande åren.

Hällar – induktion totalt dominerande

Den supersnabba och energieffektiva INDUKTIONSTEKNIKEN är helt dominerande på marknaden för inbyggnadshällar – och den växer också andelsmässigt under 2021 till 86 procent. Framtiden för hällar med thermoteknik (traditionella värmeelement) ser ut att fortsatt vara i ett starkt krympande skede när det gäller inbyggnadshällarna.

Induktionsvågen har stormat fram i Sverige över tid. År 2006 var andelen enbart 29 procent för att 2010 nåd 43 procents andel och nu landa på 86 procent. Acceptansen hos konsumenten för induktionsteknik är väldigt hög när det gäller hällar i nya kök, men också för ersättningsköp. Har man som användare vant sig vid den ilsnabba induktionstekniken vill man inte vara utan den. Inte ens i sommarhuset.

Gjutjärnsplattor snart bara på museum?

KERAMIKHÄLLAR på de fristående spisarna har fullständigt förpassat spisar med de traditionella gjutjärnsplattorna till en närmast obetydlig roll på marknaden. Marknadsandelen för dessa traditionella gjutjärnsplattor understiger nu 4 procent och tillbakagången tyder på en fullständig acceptans från köparna för keramikhällar på de fristående spisarna i alla spisbredder; 50, 60 och 70 centimeter.

Spisar med keramikhällar kan dessutom härbärgera induktionsteknik, men här är andelen om 17 procent fortfarande på en låg nivå. Andelen växer med några procentenheter varje år, men det är en lång väg till samma läge som för de inbyggda hällarna. Men med ett ökat utbud av induktionsspisar och en lägre prisnivå som numer startar runt 7 500 kr förespås en starkare tillväxt av induktionsspisar framöver.

Utdragbara fläktar ökar

Fläktmarknaden i Sverige utmärks av ett stort utbud av olika fläkttyper. De största marknadsandelarna innehar de underbyggda fläktarna, följt av de väggmonterade. På tredje plats i storlek på marknaden kommer de fläkttyper som ökar sin försäljningsandel kraftigast under 2021; de UTDRAGBARA FLÄKTARNA som ökar från 13 till 16 procents andel. Detta sker helt på bekostnad av de underbyggda fläkttyperna.

Hela detta segment med köksfläktar får nu och i framtiden en ökande konkurrens sett till marknadsandel från de inbyggnadshällar som innehåller en inbyggd fläkt, s.k. down draft-hällar. Om de skulle ha räknats in i fläktkategorin skulle de redan idag statistiskt sett utgöra hela 4 procent av fläktmarknaden.

Kent Oderud, ordförande APPLiA

 

Bild: Frank Zhang/Unsplash