2023.08.29

Indikerar branschens halvårssiffor på vändning?

Antyder möjligen juni månads positiva branschsiffror att branschen är på väg att vända uppåt igen? Ett starkt värdemässigt resultat (+15,8%) i månaden putsar till branschens ackumulerade resultat ordentligt för det första halvåret. Faktum är att juni 2023 är den första månaden där branschens samlade omsättning slår motsvarande månad under föregående år.

Tendenser till en vändning finns men än är vi inte ute ur svackan efter pandemin – även om inflationen bidrar värdemässigt. Branschens volymutveckling är fortsatt negativ för de flesta produktsegmenten och dessutom visar siffror från Statistiska Centralbyrån i juni att de svenska hushållens totala konsumtion minskade med 0,1 procent i juni jämfört med maj 2023. Jämfört med juni 2022 minskade konsumtionen med 1,7 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser.

Konjunkturprognosen dyster

Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som presenterades den 9 augusti indikerar en fortsatt ekonomisk dysterhet och talar om fortsatt hög inflation och höjda räntor, som har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet i landet. Detta byggande minskar nu snabbt. Tillsammans med en inbromsning i exporten spår Konjunkturinstitutet att den svenska bruttonationalprodukten (BNP) minskar med närmare 1 procent i år.

Konjunkturinstitutet konstaterar därtill att lågkonjunkturen ännu inte slagit igenom på arbetsmarknaden, men antalet sysselsatta kommer att minska de närmaste kvartalen och arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år. Inflationen fortsätter att minska på sikt och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar framåt sommaren nästa år enligt landets experter, vilket även kommer påverka vår bransch.

MDA-värdet är ett glädjeämne

För vår bransch ligger nu de värdemässiga halvårssiffrorna för de större vitvarorna (MDA) på ett glädjande plus (+0,5%) jämfört med föregående år. Detta tack vare en värdemässigt bra utveckling för MDA under juni månad med +14,5 procent över juni 2022.    

Under årets första sex månader visade produktsegmentet ”cooling” (kylar, frysar, boxar, vinskåp etc.) på den mest positiva utvecklingen värdemässigt med drygt 9 procent. Jämför vi det värdet med den volymmässiga utvecklingen i antal minskar antalen i detta segment med drygt 5 procent. Samma förhållande gäller för de övriga produktsegmenten till exempel ”cookers” (spisar, ugnar, hällar) som volymmässigt minskar med 7 procent – jämför med den värdemässiga utvecklingen här ovan (+1,9%).

Glädjande siffror även för SDA

För de mindre hushållsapparaterna (SDA) betydde månaden juni en riktig boost med en ökning på hela 20,3 procent jämfört med juni förra året. Både maj och juni har nu ökat gentemot föregående år och hyfsar därmed till halvårsresultatet något, som dock fortfarande ligger på ett minus (-13,7%).

Bäst utveckling värdemässigt och volymmässigt uppvisar segmenten för strykningsprodukter med +12,7 procent värdemässig och drygt +10 procent antalsmässigt. Hos produktgruppen kaffemaskiner syns också en värdemässig ökning (+1,3%), men här faller antalet med nästan 10 procent.

Får statsbudgeten fart på Sverige?

Nu väntar en oviss och blåsig höst där krisrubrikerna sannolikt kommer att fortsätta avlösa varandra. Därför gäller det nu att bita ihop och invänta vad bland annat regeringens höstbudget inriktas på. Konjunkturinstitutet prognostiserar att statsbudgeten för 2024 bedöms innehålla ofinansierade åtgärder motsvarande 45 miljarder kronor, varav 25 miljarder kronor riktas mot hushållen. Kanske får det fart på ekonomin.

Text: Kent Oderud