Kriterier

Till medlemmar i APPLiA, Home Appliance Sweden kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller APPLiAs kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Varje medlem förbinder sig även att följa APPLiAs etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet.

Kriterier

Till medlemmar i APPLiA, Home Appliance Sweden kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller APPLiAs kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Varje medlem förbinder sig även att följa APPLiAs etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet.

En del av Teknikföretagens Branschgrupper

Medlemsförmåner

Teknikföretagen Plus samlar medlemsförmåner för dig som medlem i APPLiA under ett och samma tak vilket gör det enkelt att överblicka och enkelt att använda dem.

Teknikföretagens och Teknikföretagens Branschgruppers medlemmar är tillsammans en stor del av svensk ekonomi. Medlemmarnas gemensamma kraft och potential används till att upphandla förmånliga ramavtal –erbjudanden som våra medlemmar kan ha stor nytta av i sin arbetsvardag. Ramavtalen är tillgängliga för medlemmarna att använda direkt.

Medlemsförmåner

Teknikföretagen Plus samlar medlemsförmåner för dig som medlem i APPLiA under ett och samma tak vilket gör det enkelt att överblicka och enkelt att använda dem.

Teknikföretagens och Teknikföretagens Branschgruppers medlemmar är tillsammans en stor del av svensk ekonomi. Medlemmarnas gemensamma kraft och potential används till att upphandla förmånliga ramavtal –erbjudanden som våra medlemmar kan ha stor nytta av i sin arbetsvardag. Ramavtalen är tillgängliga för medlemmarna att använda direkt.