2022.08.31

Några exempel på cirkularitet och hållbarhet

Det händer en del inom cirkularitet och hållbarhet, och här är tre exempel från i sommar. Electrolux har introducerat ett nytt produktåtervinningsverktyg, Dometic har ställt om till förnybar el på sina anläggningar och Elektroskandia berättar om sitt hållbarhetsarbete i Volt.

 

Electrolux har introducerat ett nytt produktåtervinningsverktyg, och kommer i år utöka studierna kring produktcirkularitet – som de i samarbete med Stena Recycling utfört inom dammsugare – till att omfatta alla sina stora produktkategorier. Dometic har meddelat att alla deras produktionsanläggningar i Europa nu drivs med förnybar el, och Elektroskandia har i sin tidning Volt berättat om sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Electrolux

Electrolux har introducerat ett nytt produktåtervinningsverktyg. Prototypverktyget, som presenterades i maj vid evenemanget Circular Initiative i Stockholm, bygger på den kunskap som samlats in under företagets pågående samarbete med Stena Recycling för att utforska cirkulära lösningar.

Dagens konsumenter efterfrågar cirkulära material, meddelar Electrolux, och berättar att enligt en nyligen genomförd europeisk undersökning gjord av Stena Recycling anser 77 procent av konsumenterna att det är viktigt eller mycket viktigt att produkterna är återvinningsbara.

– Verktyget kommer att göra det möjligt för våra design- och ingenjörsteam att utforska återvinningsbarhet redan från början av designprocessen så att vi kan skapa produkter som är ännu mer återvinningsbara – så att deras komponenter kan fortsätta sitt liv som användbara material. Verktyget är fortfarande i de tidiga utvecklingsstadierna och nästa steg för oss blir att öppna processen för andra företag och arbeta tillsammans för att utöka dess funktionalitet, datakvalitet och marknadsrelevans, säger Vanessa Butani, VP Group Sustainability på Electrolux.

– Att samarbeta med andra innebär att de kan använda våra lärdomar för att skapa sina egna mer återvinningsbara produkter samtidigt som vi tillsammans kan stödja en växande marknad för cirkulära material, säger Barry Waddilove, Sustainability Director Development & Collaborations på Electrolux.

Under de senaste tre åren har Electrolux arbetat nära Stena Recycling för att förstå vad som händer med produkterna vid slutet av deras livslängd och hur de kan förbättra produktcirkulariteten. År 2020 utvecklade partnerskapet en prototypdammsugare gjord av 100 procent återvunnet material och återanvända komponenter, och 2021 en prototypdammsugare som är 90 procent återvinningsbar.

– Vår djupgående undersökning inom dammsugarkategorin har varit särskilt användbar för att förstå våra materialval och designbeslut som gynnar både kvalitet och återvinningsbarhet. Under 2022 utökar vi dessa studier till alla våra stora produktkategorier inklusive diskmaskiner, kylskåp och spisar, säger Barry Waddilove.

Dometic

Dometic meddelade i maj att de gått in i nästa fas i implementeringen av sin hållbara strategi, och att alla produktionsanläggningar i Europa nu drivs med 100 procent förnybar el. Detta innebär en minskning av utsläpp som motsvarar utsläppen för cirka 1 000 personbilar under ett år, anger företaget, och berättar att genom att erbjuda innovativa, hållbara produkter med låg klimatpåverkan som inspirerar till ett aktivt, bekvämt och ansvarsfullt liv utomhus, bidrar Dometic till en mer hållbar värld och gör det möjligt för människor att njuta av och utforska naturen – lokalt och oftare.

Energiförbrukning i tillverkning och användning har länge varit nyckeln till miljömål som bidrar till att minska klimatpåverkan av mobilt liv. Ett av de nya målen i det nya programmet är att helt driva produktionsanläggningar med förnybar el, och målet för 2030 är att minska utsläpp av CO2 med 50 procent i förhållande till nettoförsäljningen.

Ansträngningarna fortsätter för att hitta en lösning till att driva alla produktionsanläggningar globalt med förnybar el, meddelar företaget.

Elektroskandia/Cylinda

I en artikel med rubriken ”Hållbara vitvaror” i Elektroskandias tidning Volt 6/2022, som nedan kan läsas i sin helhet, berättar Elektroskandia om hur deras försäljning av vitvaror fungerar, och Bengt Thaysen, produktchef Cylinda, berättar om arbetet med hållbarhetsfrågor och vilka regler och lagar som gäller.

Elektroskandias försäljning av vitvaror erbjuds under varumärket Cylinda som utvecklas och produceras primärt via europeiska OEM (Original Equipment Manufacturer) producenter. Cylindas fem huvudleverantörer är ledande leverantörer och producenter av vitvaruprodukter under eget varumärke med OEM-produktion i Europa samt på andra marknader i övriga världen.

Produktion och inköp sker primärt från EU-länder samt Turkiet. Samtliga av Cylindas leverantörer är ålagda att uppfylla EU:s lagar och regleringar avseende produktion, utveckling, energikrav samt säkerhet. Alla Cylindas produkter är CE-märkta, vilket innebär att produkten uppfyller RoHS II-direktiven.

Vi bad Bengt Thaysen, produktchef på Cylinda, berätta lite mer kring arbetet med hållbarhetsfrågor och vilka regler och lagar som gäller.

– Vi jobbar mycket med hållbarhetsfrågor, något som våra kunder kräver, samtidigt som vi ställer krav på våra leverantörer. Hållbarhetsarbetet innebär mycket rapportering och vi anställde förra året Emma Edvinsson, som produktkoordinator. Hennes roll innebär bland annat att vara vår miljöbevakare och rapportera till olika databaser och organisationer. Vi rapporterar löpande till El-Kretsen, SCIP-databasen, Kemikalieskatten och Byggvarubedömningen, säger Bengt Thaysen och fortsätter:

– Det är lagstadgat att man som producent av konsumentelektronik måste ingå i ett godkänt insamlingssystem, märka produkterna och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. För varje vitvara vi säljer betalar vi in en viss summa till El-Kretsen, som ingår i REPA-registret som ser till att vitvarorna destrueras vid våra återvinningscentraler. Vi gör en rapportering varje månad över hur mycket produkter vi sålt.

– Förra året kom lagen om att anmäla förekomsten av särskilt farliga ämnen i en produkt till den europeiska SCIP-databasen. Regeln finns i EU:s Avfallsdirektiv och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution.

– Kemikalieskatten är en särskild punktskatt på vitvaror och annan elektronik. Skatten beräknas utifrån varans vikt och beroende på hur mycket farliga ämnen den innehåller. Om man kan bevisa att man har en mindre mängd farliga ämnen i varan reduceras skatten. På de allra flesta av våra produkter behöver vi bara betala 50 procent av kemikalieskatten och på en del produkter får vi så mycket som 90 procent i skattereducering. Lägre kemikalieskatt gör att vi kan hålla lägre pris på produkterna. Med andra ord en vinst för såväl miljön som kunderna.

– Vi gör även produktdeklarationer på många produkter till Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Byggvarubedömningen används av allt fler bygg- och fastighetsbolag, för att kunna bygga så bra hus som möjligt hållbarhetmässigt.


Översatt och sammanställt av Ola Larsson