2024.01.17

November – högsta månadsvärdet för APPLiA-marknaden i år

November är historiskt sett den branschmånad under året som återkommande har högst omsättningsvärde, det visar alla siffror från de år APPLiA samlat in branschstatistik. Så är också fallet under 2023 för branschens sell-in värden till detaljistledet, byggmarknaden och andra kunder. Men värdet för 2023 är betydligt lägre än rekordåret 2021 samt föregående år.

MDA + SDA november 2023. Källa: APPLiA-branschstatistik

Den samlade branschomsättningen under månaden låg 8,4 procent under motsvarande månad föregående år. Detta ger ett ackumulerat resultat ”year-to-date” på minus 5,8 procent för branschens båda huvudsegment (MDA – vitvaror och SDA – hushållsapparater). Det är snäppet bättre än HUI:s årsprognos för vitvaror och annan hemelektronik, vilken låg på minus 7 procent.

MDA och SDA november 2023. Källa: APPLiA-branschstatistik

En viss återhämtning för SDA

Hushållsapparaterna (SDA) visar på något som liknar en återhämtning i månaden och är värdemässigt nästan i nivå med motsvarande månad förra året, vilket betyder ett minus på ”bara” 2,8 procent.

Minskad byggnation sätter spår

För vitvarorna (MDA) är utvecklingen den motsatta. Månaden november backar med drygt 10 procent. Nu börjar alltså effekten synas av de kraftigt minskande leveranserna av vitvaror till bostadsproduktionen i form av småhus, som har en kortare produktionstid, samt till flerbostadshus, där dock en del leveranser kvarstår till färdigställandet av byggnationen. Men eftersom igångsättandet av nya bostadsprojekt bromsat in kraftigt ger det en minskad efterfrågan på spisar, ugnar, kyl- och frys, diskmaskiner och fläktar framöver. Läs mer om detta i vår tidigare artikel här.

SDA november 2023. Källa: APPLiA-branschstatistik

Bästa månaden för flera SDA-kategorier

Flera kategorier inom SDA-segmentet förbättrade kraftigt sitt utfall under november. Kategorien ”ironing” (strykprodukter) hade redan en bra volymutveckling med ett kraftigt plus och bättrade på detta ytterligare under månaden. Även andra SDA-segment hyfsade till sina värden ordentligt med ett positivt utfall under november. Kaffemaskiner förbättrade de ackumulerade volymsiffrorna från minus 6,4 procent i oktober till minus 0,8 i november. Likartade starka upphämtningar gjordes för kategorierna köksmaskiner och dammsugare.

En ökande efterfrågan på dessa produktkategorier inför julen har lett till en förbättrad införsäljning till detaljistledet, som är fullt i nivå med föregående år och till och med överträffar den nivån för dessa kategorier.

Text: Kent Oderud