2024.02.20

Nytt år och avstamp för framtiden

APPLiA växer med nya medlemsföretag och utökar inriktningen, därtill har vi lanserar ett nordiskt system för branschstatistiken. Året har med andra ord börjat produktivt och med stark koppling till medlemsnyttan. Vi har även en ny kommunikationsstrategi vilken bland annat kommer att påverka hemsidan, APPLiAnytt och vår närvaro i sociala medier, främst LinkedIn. Syftet är att genom tydligare målgruppsanpassat kommunikation och ökad synlighet nå större framgång i vårt påverkansarbete samtidigt som nyttan för medlemmarna stärks.  Under året kommer ni att se hur plattformarna förändras för att bättre möta krav på tillgänglighet av information var vi står i påverkansfrågor samtidigt som det skall vara enkelt för Er i branschen att hitta dokument dom hjälper affärerna.

Under 2024 kommer vi även fokusera än mer på cirkularitet och återbruk. Branschen arbetar redan mycket aktivt med detta och i takt med att allmänhetens intresse för frågorna växer vill vi positionera oss än mer som en bransch och aktör med möjlighet att göra verklig skillnad på området. Vi hoppas ni kommer känna av denna förflyttning och att fler får upp ögonen för återbrukets möjligheter!

/Matts Spångberg, vd APPLiA Sverige