2023.12.18

Nytt manifest för ett rättvist, hållbart och välmående EU

Applia Europe har arbetat fram en ny färdplan med praktiska rekommendationer för den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och de nationella regeringarna fram till 2030. Planen är uppdelad i tre delar – möjliggöra övergången till ett klimatneutralt Europa, stötta medborgarna i omställningen och bevara jobb och främja tillväxt i Europa. Applia Sverige har tittat närmare på manifestet och rekommendationerna för att se hur dessa kan tillämpas i Sverige. Först ut är åtgärder för att främja övergången till ett klimatneutralt Europa.

Ta del av manifestet i sin helhet här.

Hushållsapparater är strategiska möjliggörare för hållbarhet. Från kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare och strykjärn till luftkonditioneringsapparater, de finns i varje hushåll och kan avsevärt minska allas energiförbrukning och koldioxidutsläpp, förutsatt att rätt förutsättningar ges för företag som utvecklar produkterna och konsumenterna som köper dem.

Rekommendation 1 – En dekarboniseringsplan för Europa

Den tillträdande Europeiska kommissionen bör lägga fram en plan, redan under sina första 100 dagar i ämbetet, för att minska unionens koldioxidutsläpp. En sådan plan skulle komplettera strategin från den Gröna Given men med ett starkt fokus på genomförandet för att nå klimatmålen för 2030 och 2050. Dekarboniseringsplanen bör även syfta till att hitta, påskynda och belöna all möjlig teknik som bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Europa.

— APPLiA Sveriges medlemsföretag ligger i framkant gällande innovation och teknik och därför skulle en kompletterande plan till den Gröna Given, som specifikt belönar grön innovationskraft gynna företagen och stärka konkurrenskraften, säger Applia Sveriges vd Matts Spångberg.

Rekommendation 2 – Möjliggöra och belöna övergångsinvesteringar för koldioxidutsläpp

Manifestets andra rekommendation föreslår en ny ram för övergångsfinansiering som bör komplettera EU:s tidigare agenda för hållbara finanser. Syftet föreslås vara att möjliggöra och belöna alla möjliga investeringar vars ändamål är att minska utsläpp av koldioxid. Det finansiella systemet bör inte bara belöna gröna tillgångar; det bör aktivt möjliggöra övergången för alla sektorer på vägen mot hållbarhet.

— Det är viktigt att i alla delar där de vill få konsumenter att ställa om finner rätt stimulansåtgärder som passar respektive bransch och når den bästa miljönyttan för den maximala besparingseffekten, säger Matts Spångberg.

Rekommendation 3 – Modernisera energisystemet för att minska CO2-utsläppen och kostnaderna

Den första delens sista rekommendation uppmanar till åtgärder som moderniserar vårt energisystem för att permanent minska koldioxidutsläppen, energiförbrukning och kostnaderna. Energiförbrukningen kan, och bör, optimeras med smarta och effektiva enheter, såsom moderna hushållsapparater.

— Nya vitvaror har avsevärt mycket lägre energiförbrukning än äldre. Vi kan därför konstatera att branschen drar sitt strå till stacken. Men vi måste säkerställa att energin som konsumeras i större utsträckning är grön och att energisystemet är modernt och effektivt för att undvika flaskhalsar och kostnadstoppar för konsumenterna. Denna rekommendation kräver med andra ord en gemensam insats av producenter och beslutsfattare, säger Matts Spångberg.

Ska vi nå klimatneutralitet till 2050 behöver vi möjliggöra och påskynda alla sätt som kan minska koldioxidutsläppen.Idag kommer över 80 % av primärenergin från fossila bränslen och endast 3 % från förnybar energi. Det betyder att vi behöver en fördubbling av framstegen när det gäller energieffektivitet för att undvika en än större klimatkatastrof. Hushållsapparater spelar en avgörande roll för att nå dit. Vår bransch levererar kontinuerligt mer energisnåla produkter som gör verklig skillnad. Nu hoppas vi kommissionen gör sitt.

Text: Ellenor Österberg