2023.12.18

Oktober: en månad med svaga positiva tendenser 

Trots svaga positiva trender matchar oktober ändå inte förra årets siffror i branschen för vitvaror och hushållsapparater. Totalt för samtliga branschsegment ligger värdet för sell-in till detaljistledet 8,8 procent under oktobers utfall förra året.  

Svaga positiva tendenser ger svag årsprognos 

Ser vi på månaden med våra positiva glasögon konstaterar vi att oktober ändå är den omsättningsstarkaste månaden hittills under hela 2023. Men värdemässigt ligger nu branschens företag efter årets första tio månader ändå 5,7 procent under motsvarande period föregående år. Prognosen för årsslutet 2023 ser ut att landa på en tillbakagång med runt 6 till 7 procent värdemässigt, beräknar APPLiA.  

HUI ser positiv framtid  

Detta överensstämmer ganska väl med HUI:s prognos för 2023 gällande elektronik och vitvaror i detaljhandeln (-7,0%), som visas här ovan. HUI visar sedan upp en prognosbild som antyder en vändning under nästa år för att sedan landa på en femprocentig ökning under 2025.   

SDA tappar 

Hushållsapparaterna (SDA) hade ett mycket tufft första kvartal och har sedan haft några bättre månader av ”jämnt skägg” med 2022. I oktober landar månaden på en 14,2 procent lägre nivå (värdemässigt) än samma månad förra året. Detta trots att just oktober i år var den månad med högsta omsättning under hela 2023.  

Fortsatt är det kategorin ”ironing” som är den enda kategori som uppvisar en positiv utveckling volymmässigt i SDA-segmentet. Textil-steamers och annan strykutrustning verkar gå hem som julklapp även i år.     

MDA visar på en viss försiktig återhämtning 

Vitvarorna (MDA) tappar också gentemot månaden oktober 2022, men återhämtar sig i jämförelse med det stora tappet i september. Månadens minus med 5,7 procent ger ett ackumulerat utfall på minus 4,6 procent efter årets första tio månader.   

Den kategori inom MDA som drabbats minst av tillbakagången är ”cookers” som omfattar spisar/ugnar/hällar. Denna kategori ligger ändå cirka 8 procent bakom förra året volymmässigt.  

Text: Kent Oderud