2023.05.24

Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige

Severin har varit medlem i Applia under många år. Som företrädare för ett medlemsföretag ser jag det som naturligt och självklart att även ställa upp som ledamot i organisationens styrelse när jag tillfrågas. Det ska bli oerhört spännande att få vara med och stärka branschen tillsammans med kollegor i styrelsen, berättar Peder Qwist. 

Peder arbetar till vardags som Nordic Country Manager på Severin med fokus på att utveckla bolaget från ett främst svensk sådant, till ett pannordiskt över tid. 

– Jag har över 36 års erfarenhet av både brun- och vitvarubranschen men började på Severin i maj 2022. Ett av mina uppdrag är att långsiktigt bygga distribution och relationer mellan våra nordiska kunder. Målet är att stärka varumärket och bygga ett stabilt bolag med strategiska partners i hela Norden.  

Med sin långa branscherfarenhet hoppas han kunna bidra till styrelsen i stort som smått.  

– Just nu brinner jag såklart för allt inom SDA och små-el. Men jag tycker även att branschens engagemang gällande elektronikskatten är viktigt och där hoppas jag kunna bidra med inspel. Därtill ser jag det som centralt att vi syns och hörs i rätt forum och som styrelseledamot kommer jag ställa upp och representera branschen när helst det behövs. 

Ökat medlemsengagemang och ytterligare fokus på att driva föreningen som en enhet framåt ser Peder som två av de viktigaste målen för Applias verksamhet just nu.  

– Att över tid få en starkare förening med fler medlemmar stärker oss som bransch och vår trovärdighet som branschorganisation. Då kommer vi få än mer möjligheter att påverka i rätt riktning för en långsiktigt hållbar och stabil bransch, avslutar han.