2023.11.22

Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med en dynamisk och uppskattad utbildning i offentlig upphandling, vilket gav deltagarna värdefulla insikter och verktyg för att lyckas på marknaden. 

Därefter bjöds deltagarna på en insiktsfull presentation av GfK, där vi djupdykte i den senaste marknadsstatistiken och diskuterade framtida marknadstrender. Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist tog sedan scenen med en detaljerad översikt av det ekonomiska landskapet, inklusive räntor, inflation och vad framtiden håller för vår bransch.

Nya Medlemmar och Viktiga Förändringar

Vårt formella möte var fyllt av viktiga ögonblick, inklusive en stadgeändring för att välkomna nya medlemmar från den kommersiella tvätt- och disksektorn, vilket markerar en ny era för APPLiA. Vi var också glada att välkomna LG, vårt senaste tillskott i APPLiA-familjen. 

Diskussionen kring vårt nya statistiksystem APPSTAT och den aktiva rollen APPLiA spelar i debatten om elektronikskatten var särskilt givande. Dessa initiativ speglar vårt engagemang för innovation och påverkan i branschen. 

Nytt EU-förslag PPWR diskuteras i Bryssel 

Ett nytt förslag kring emballage och återvinning/återbruk av emballage (PPRW -Proposal Packaging and Packaging Waste) diskuteras just nu i Bryssel. APPLiA är i grunden positiva till förändringar som kan skapa förbättringar i samhället och kan minska vår miljöpåverkan Men vi driver samtidigt aktivt en agenda som inte bara förbättrar vår miljöpåverkan utan också säkerställer effektiviteten och säkerheten i produkttransporter.  

I nuvarande förslag föreslås standardiserade emballage trots att produkter som finns till försäljning inte är lika till storlek. Det här innebär i sig att flertalet APPLiA-produkter kommer transporteras oemballerade vilket naturligtvis inte är det bästa sättet att transportera vilket tydligt framgår av denna bild och film. APPLiA EU driver frågan på Europanivå för att få till en förändring som både är bra för miljön och dessutom säkrar produkterna vid transporterna. Med vårt fokus på både miljö och kvalitet, strävar APPLiA efter att säkra en förändring som gagnar alla.