2024.04.23

Rapporten tydlig: Dramatisk ökning av skatteuttaget

APPLiA släpper idag en fulltäckande, uppföljande rapport om elektronikskattens påverkan under fjolåret och en prognos för hur skatten kommer att slå under innevarande år. Rapporten visar på orsakerna och följderna till den dramatiska höjning av skatteuttaget som skett.

Sedan den politiska förändringen av upplägget för elektronikskatten (även kallad kemikalieskatten), som skulle förenkla för myndigheter att hålla ordning och kontroll på skatteflödet, har skatteuttaget i reella tal ökat med nästan 50 procent. Från den 1 juli 2023 så bestod förenklingen av att den tidigare avdragsrätten för reaktivt tillsatt flamskyddsmedel i elektronik försvann. Motivet till att avdraget fanns var att det reaktivt tillsatta medlet bedömdes som ett bättre miljö-alternativ i stället för de produkter som hade s.k. additivt tillsatt flamskyddsmedel. Nu ger den miljöfördelen ingen avdragsrätt längre.

Nåväl, riksdagen fastställde i budgetpropositionen att denna förenkling skulle ske utan att skatteuttaget från marknadens aktörer skulle öka. Skattesatsen sänktes därför med 1,6 procent vid halvårsskiftet, som skulle kompensera för bortfallet av avdragsrätten. Resultatet blev i stället en grov ’felberäkning’ från finansdepartementets sida, som istället resulterade i en rejäl ökning av skattebelastningen med nästan 50 procent. Precis detta hade APPLiA, Elektronikbranschen, Svenskt Näringsliv och andra branschaktörer varnat för.

Andra halvåret en rysare

Bilden ovan visar skatteuttaget under förra årets två halvår jämfört med motsvarande perioder 2022 – under det första halvåret -23 fanns avdragsrätten för reaktivt tillsatt flamskyddsmedel i effekt, under det andra halvåret avskaffades den av riksdagen.

Under det första halvåret minskade skatteuttaget för vitvaror med 7 procent, vilket ungefär motsvarar den volymmässiga tillbakagången på marknaden för dessa varor. Det andra halvåret ökade det reella skatteuttaget med hela 48 procent. Tar vi hänsyn till att marknadsvolymen för de skattebelagda produkterna minskade med 15 procent under det andra halvåret, så är snarare den faktiska ökningen av skatteuttaget för vitvaror över 60 procent!

Slopade avdrag fördyrar kraftigt

När nu APPLiA släpper rapporten om elektronikskatten 2023 så konstaterar vi att grunden för den kraftiga ökningen av skatteuttaget från de svenska konsumenterna beror på två faktorer – dels den 8-procentiga indexökningen vid årsskiftet 2022/23 och slopandet av avdragsrätten per den 1 juli 2023.

För samtliga produktkategorier faller de samlade avdragsprocenten kraftigt. Alla de tillverkare av elektronik som bemödat sig om att tillsätta obligatoriskt flamskyddsmedel reaktivt, meddelar nu att deras avdragsrätt nu inte är värt någonting. Vår sammanställning här ovan visar till exempel på tvättmaskiner och torktumlare där avdragen går från cirka 40 procent till nära noll från juli 2023. För de övriga är avdragen nu knappt heller märkbara med endast några enskilda procent.

Sammanfattningsvis konstaterar APPLiA-rapporten att under året har ett skatteuttag på totalt 2 miljarder kronor fördyrat vitvaror och hemelektronik för svenska konsumenter och ger ytterligare incitament att köpa in dessa via utländska kanaler som inte drabbas av elektronikskatten.      

Vårt budskap till politikerna

Nu måste denna särbeskattning tas bort innan den permanent skadar både den svenska handelns många arbetsplatser och också förtroendet för den svenska miljö-och beskattningspolitiken. En verkningslös särbeskattning i Sverige löser inte problemet – det inser också många av våra svenska politiker, så nu krävs ”verkstad” till höstbudgeten! Lyssna på vad också företrädare för (M), (KD) och (SD) anser vad som behöver göras i artikeln här intill.

Ladda ner hela rapporten om Elektronikskatten 2023 nedan och prognosen för hur stort skatteuttaget kan bli helåret 2024 – om den inte hinner korrigeras eller avskaffas dessförinnan.

Elektronikskatten 2023


APPLiA Sverige

Kent Oderud

Ordförande