2023.02.22

Rekordåren under pandemin återgår till det normala 

I vår extrautgåva av APPLiAnytt kunde vi läsa om hur marknadsutvecklingen 2022 gestaltat sig gentemot rekordåren under pandemin. Under pandemiåren 2020 och 2021 ökade vår marknadsomsättning med oerhört starka 20 procent gentemot närmaste ”normalår” utan pandemi, det vill säga 2019. Detta trots omfattande problem med komponentbrist och logistik, som tidvis ledde till leveransproblem för både vitvaror och hushållsapparater.  

Den expansiva pandemi-effekten under dessa år uppnåddes av att en hög grad av köksrenoveringar igångsattes under pandemin. Dessutom var takten i nyproduktionen av bostäder hög dessa år i Sverige. Att många svenskar dessutom jobbade hemma och lagade mat i hemmet i stället för att besöka restauranger innebar att försäljningen av kaffemaskiner, köksassistenter, mixers, varmluftsfritöser med flera varukategorier nådde rekordnivåer.   

Självklart hade branschen räknat med en nedgång efter de två extrema rekordåren under pandemin. Speciellt är detta logiskt också med tanke på den ekonomiska utvecklingen i övrigt under 2022.  Nedan presenterar vi hur det gångna året 2022 står sig mot detta närmast jämförbara pandemifria år – 2019.  

Branschen bättre än 2019 

Branschutvecklingen på den svenska marknaden för hushållsmaskiner är tillbaka till nivåerna före pandemin och jämfört med 2019 visar 2022 en ökning med 3 procent för vitvaror (MDA) och hushållsapparaterna (SDA) sammanräknat. 

Tänker vi på de ekonomiska förutsättningarna som förändrats kraftigt under året med stigande räntor, sjunkande bostadspriser, hög inflation, krig i Europa och övrig osäkerhet kring priser och ekonomi, så är det överraskande starkt att branschomsättningen för 2022 växt jämfört med läget före pandemin. 

MDA ökade drygt 4 procent gentemot 2019 

MDA uppvisar en högre värdemässig ökning än de mindre hushållsapparaterna och når en tillväxt på över 4 procent. Bland de olika segmenten är det endast tvätt och tork som inte helt når upp till 2019. Alla övriga produktsegment uppvisar positiva ökningstal.  

Bland produktkategorierna så har inbyggnadsprodukter inom ’cooling’, ’cookers’ och ’hoods’ ökat överproportionerligt gentemot 2019, mestadels drivna av den ökade antalet nya, färdigställda bostäder som utrustats under 2022 och slutfasen på den höga renoveringstakten av kök.  

SDA lika med 2019 

För hushållsapparaterna, som i stort drivit upp rekordförsäljningen för branschen under pandemiåren, är vi nu tillbaka till den nivå som 2019 står för. Med en försäljning över året som månadsmässigt liknar 2019 – nästan som identiskt – landade året 2022 värdemässigt på – 0,4 procent i jämförelse. Nivån för kaffemaskiner är fortfarande mycket högre än jämförelseåret – se tabell här ovan – medan ”ironing” minskat betydligt. Denna minskning beror i stor omfattning på att 2019 var ett rekordår för försäljningen av steamers som inte sålts i samma omfattning de efterföljande åren.   

Hela APPLiA-rapporten 2022 

Du som läsare av APPLiAnytt kan nu ladda ner hela APPLiA’s rapport för marknadsutvecklingen 2022 i pdf-format (engelska) genom att klicka här