2023.03.22

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter som repareras eller utsortering av komponenter i uttjänta produkter som kan återanvändas? 

Ja, alla åtgärder kan nog var och en för sig ses som en del i återbruket. Bör vi då återbruka alla produkter som är möjliga att återbruka? Nja, det finns produkter som är tveksamt om de skall återbrukas ur hållbarhetssynpunkt då det i stället kan vara kontraproduktivt. Att exempelvis återbruka produkter som inte har bra energimärkning kan vara ett sådant exempel. En väsentlig del av kyl och frys som är över 30 år gamla och kommer in till återvinning idag innehåller därtill freon vilket innebär att de såldes innan förbudet som kom i början av 90-talet. Denna typ av produkter bör naturligtvis inte återbrukas. 

Men det som kan återbrukas bör återbrukas. Därför intensifierar Applia, tillsammans med El-Kretsen arbetet för att fler produkter ska kunna återbrukas. Vi sneglar även på våra grannar i Norge där det under de senaste åren skett ett stort återbruk av vitvaror inom deras ”Ombrukt”. Läs mer här.

I Sverige sker dock merparten av återbruk främst inom IT och telefoni, tyvärr begränsas möjlighet till återbruk starkt av elektronikskatten som idag innebär att en produkt som skall återbrukas ska beskattas ytterligare en gång med elektronikskatt. För en normal vitvara innebär det att en återbrukad produkt beläggs med ännu en kostnad på drygt 500 kronor. Hitintills har det i princip omöjliggjort en kommersiell hantering av dessa produkter. Det stora flertalet fungerande produkter som ändå byts ut av någon anledning och skulle kunna återbrukas återvinns därför idag, säljs som begagnade eller exporteras för försäljning där. 

Applia och El-Kretsen arbetar gemensamt för att säkerställa att alla insamlade produkter som kan bli föremål för återbruk ges möjlighet till det. Det är viktigt att alla led som bidrar till någon del av återbruk också redovisar detta till Naturvårdsverket för att säkerställa korrekt information om återvinning och återbruk alldeles oavsett var de arbetar med frågan. Under året har El-Kretsen en öppen rapporteringsmodul för alla kommersiella aktörer som arbetar med återbruk där de kan lämna in information om antalet återbrukade produkter. 

El-Kretsen har även en utvecklad co2-kalkylator där alla anslutna företag kan erhålla sitt minskade klimatavtryck utifrån återvinning och återbruk av de som omhändertagits inom producentansvaret. Vi fortsätter med andra ord vårt arbete för ett mer cirkulärt och hållbart samhälle med än mer kraft än tidigare.  

/Matts Spångberg, vd Applia Sverige