2023.04.18

Sällanköpshandeln minskade i februari 

För hela detaljhandeln i Sverige minskade försäljningsvolymen i februari med 9,4 procent jämfört med motsvarande månad 2022 i både okorrigerade och kalenderkorrigerade tal, meddelade SCB i förra veckan. Sällanköpsvaruhandeln (där bland annat vitvaror ingår) minskade med 10,9 procent och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, minskade med 8,3 procent mot februari 2022. 

Kalenderkorrigerad månadsutveckling 2022-2023 / detaljhandeln

Kalenderkorrigerad månadsutveckling 2022-2023 / detaljhandeln

Detaljhandelns försäljningsvolym (Säsong)

Detaljhandelns försäljningsvolym (Säsong)

Inflationen ger handeln en något mindre dålig utveckling när omsättningen för detaljhandeln mäts i löpande priser av SCB. Då ökade den totala detaljhandelsomsättningen med 3,1 procent i februari 2023 jämfört med februari 2022. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,2 procent medan dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 10,7 procent. Prisökningarna inom livsmedel bidrar starkt till detta.

Tillbaka till läget innan pandemin 

Den nedgång som pågått sedan försäljningstoppen under 2021 har fört den samlade detaljhandeln tillbaka till ett liknande läge som före pandemin (se ovan). SCB poängterar också att i det nuvarande läget, med kraftiga prisökningar, kan konsumenter komma att ändra sitt köpbeteende och köpa något billigare produkter i stället får sådant som har ökat i pris.  

 

Februari – tuff sell-in data för branschen 

Applias marknadsstatistik visar att branschens vitvaror och hushållsapparater hade en tuff införsäljningsmånad i februari. Jämfört med februari 2022 backar månaden i år med drygt 26 procent för hela branschen, vilket för de två första månaderna ger ett ackumulerat utfall på 22,4 procent för hela branschen. 

Införsäljningen till handeln påverkas negativt av de stora lager som detaljhandelns aktörer har förnärvarande till följd av den minskade konsumentefterfrågan.  

Nu väntar härnäst dessutom en jämförelse med ett starkt resultat i mars förra året där den positiva pandemi-effekten fortfarande var synlig i statistiken. Efter mars 2022 började marknaden vika – Ukrainakriget påverkade inflationen, ränteläget och konsumtionsviljan – vilket gör att vi räknar med att jämförelsen mot föregående år framöver, blir något mindre negativ när vi kommer in på det andra och tredje kvartalet i år.     

Februari – tuff jämförelse med föregående år 

Branschens båda huvudsegment MDA (vitvaror) och SDA (hushållsapparater) backade ordentligt i månaden februari jämfört med samma månad förra året. MDA låg på minus 22,7 procent och SDA hela 37,5 procent i jämförelse med februari 2022.  

För MDA höll den positiva pandemieffekten i sig ända fram till juni förra året (se grafer ovan). Därför får vi nog vänja oss vid rätt stora minustal ända fram till årets tredje kvartal då vi jämför årets utveckling mot föregående år. När vi kikar på SDA så började marknaden krokna något tidigare än för syskonet MDA under 2022. Här såg vi de första signalerna att den positiva pandemi-effekten var bruten redan i slutet av det första kvartalet under förra året.  

 Det är ett fåtal produktkategorier bland vitvaror och hushållsapparater som uppvisar en ökning gentemot förra året; till exempel går inbyggda kylar och frysar bra med fortsatta leveranser till färdigställande av bostadsrätter och småhus. Inom SDA är det kategorien ’strykutrustning’ som återhämtar sig från flera års tillbakagång.    

//Kent Oderud