2023.09.20

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf). Vi får gå tillbaka till före 2019 för att hitta en lika svag månad värdemässigt. Tar vi dessutom hänsyn till utvecklingen i fasta priser (= volymen) får vi gå ännu längre tillbaka i tiden för att hitta liknande resultat för juli månad. Det är de större vitvarorna (MDA) som drabbas mest. Diskmaskiner är det enda produktsegment som sticker ut och som ligger närmast att komma i nivå med fjolåret. För övriga produktsegment inom MDA ser resultaten i juli genomgående negativa ut.  

Några ljuspunkter bland hushållsapparaterna (SDA) 

Branschens hushållsapparater (SDA) lyckades att hålla semesternedgången i juli i något så när schack, och de tappar knappt fyra procent mot samma månad 2022. Speciellt segmenteten dammsugare och strykjärn/strykutrustning hade ett bättre värdemässigt utfall än juli 2022 vilket lyfte siffrorna aningen.  Ackumulerat över årets sju första månader förbättrades SDA-resultatet något och ligger nu på 12,3 procent nedgång jämfört med 2022. Nu hösten och julen närmar sig, vilket normalt brukar vara gynnsamt för branschen, får vi se om det går att matcha fjolårets siffror för de mindre hushållsapparaterna.    

Spännande statsbudget 

Applia har ännu inte hunnit granska höstbudgeten i sin helhet, vilken först under dagens presenterats. Men de delar vi kunnat ta del av i förväg har rört sänkt skatt på snus, avskaffandet av platspåseskatten, ökade försvarsanslag och höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn.  

Det kommer nämligen att behövas stimulans till byggbranschen eftersom det råder i det närmaste panikinbromsning av bostadsproduktion i landet. Prognoscentret räknar med att vi ramlar ner till ända ner till under 26 000 påbörjade nya bostäder i år – ett nytt lågvattenmärke.   

Prognoscentret tror sedan inte på någon snabb uppgång men visar på förhoppningen att vi nått botten 2023 och att regeringens medicin får viss effekt framåt 2025.   

Detaljhandeln i stort 

Det verkar som om hushållens konsumtion delvis kan mildra nedgången i den svenska konjunkturen. SCB rapporterade i veckan att den svenska detaljhandelns försäljningsvolym ökade i juli. Omsättningen för hela detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 6,8 procent i juli 2023 jämfört med juli 2022. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,0 procent och dagligvaruhandeln ökade med 8,7 procent.  

Men det är prisökningarna som pumpar upp siffrorna. Utan påverkan av inflationen med redovisning av så kallade fasta priser i detaljhandeln så minskade sällanköpsvaruhandeln med 1,9 procent och dagligvaruhandeln minskade med 2,5 procent – allt enligt SCB.  

Text: Kent Oderud