2023.10.25

Siffrorna visar – branschen tuffar på 

Marknaden i augusti uppvisar både ”salt och socker” när senaste branschsiffrorna synas av APPLiA. Tydligast syns att den säsongmässiga höstförsäljningen kommit igång. Augusti är normalt den månad som sätter ribban för hur höstförsäljningen kommer att gestalta sig. Jämfört med semestermånaden juli ökade utleveranserna från branschföretagen i augusti med över 40 procent. Nu hoppas vi det tuffar på framöver…       

Branschens årstakt; minus 4 procent 

Den samlade marknaden (MDA+SDA) befäster sig på en nivå som rör sig runt en årstakt på minus 4 procent. Detta gäller den värdemässiga mätningen. Ser vi istället på volymen i antal ser det mycket dystrare ut: MDA: minus 14 procent och SDA minus 21 procent hittills i år.  

Det är den tuffa inflationen som ger denna differens mellan värde och volym i redovisningen och trenden verkar att fortsätta. I de senaste inflationssiffrorna från SCB i september ökade också priserna på hemelektronik/vitvaror med ytterligare 1,2 procent mellan augusti och september i Sverige.   

Svensk detaljhandel: Kalenderkorrigerad årsutveckling (värde) 

Svensk detaljhandel: Kalenderkorrigerad årsutveckling (värde)

 

Svensk sällanköpshandel uppvisar likande mönster 

Svensk sällanköpshandel som helhet, där vitvaror bland annat ingår, uppvisar också en liknande differens mellan värde och volym. I löpande priser, med hänsyn till prisutvecklingen, ökade sällanköpsvaruhandeln med 5,9 procent i augusti medan siffrorna för volymutvecklingen i sällanköpshandeln visade på en minskning med 1,6 procent. Alla dessa jämförelser från SCB är gjorda mellan augusti 2023 och motsvarande månad 2022.  

SDA startar upphämtning av tappet 

Hushållsapparaterna (SDA) hämtar med plus 11,8 procent i augusti in lite av årets tidigare tapp. Det är främst kategorien dammsugare som förbättrar siffrorna inom SDA denna månad, men också ”ironing” och köksmaskiner/assistenter/matberedare hjälper till.  

För vitvarorna (MDA) är det fortsatt svårt att matcha nivåerna under föregående år och månaden augusti utgör inget undantag. Med den svaga utvecklingen i augusti rutschade årstakten Year-To-Date vidare ned under från 1,6 procent förra månaden till minus 2,5 procent i augusti.       

Text: Kent Oderud