2022.04.27

Totalmarknad 2021 i konsumentvärde och antal

APPLiAnytt kan nu presentera de slutgiltiga marknadssiffrorna i både värde och volym gällande totalmarknaden för vitvaror och hushållsapparater under 2021 i Sverige.

 

Siffrorna bygger på APPLiAs branschstatistik kompletterat med justeringar för bland annat statistikens täckningsgrad och visar på den svenska marknadens totala volymer och på branschvärdet i konsumentled inklusive moms och andra skatter.

25 miljarder i konsumentvärde

Branschen för vitvaror och hushållsapparater omsatte under 2021 totalt 25,1 miljarder kronor i konsumentvärde i Sverige. Siffran är ett högräknat värde från leverantörssiffrorna i APPLiAs statistik som tar hänsyn till marknadstäcking per produktsegment, olika distributionsvägar, uppskattade handelsmarginaler, moms och andra skatter/avgifter såsom till exempel elektronikskatten.

Värdetillväxten under 2021 var plus 8 procent och drevs främst av de större hushållsmaskinerna, det vill säga vitvarorna (MDA på branschspråk). Dessa står nu för 16,4 miljarder i konsumentvärde av de totala 25 miljarderna. För de mindre hushållsapparaterna har vi sammanräknat konsumentvärde om 8,7 miljarder kronor.

 

Volymtillväxt för vitvarorna

Ser vi istället till antal sålda vitvaror (MDA) i Sverige har vi för första gången passerat 2,6 miljoner enheter. Volymtillväxten under 2021 var drygt 7 procent för vitvaror totalt.

Störst bidrag till denna ökning ser vi i produktsegmentet spis/ugn/häll/fläkt. Detta segment är också det område som uppvisar störst långsiktig tillväxt över åren, vilket framgår av diagrammet ovan. En förklaring är att segmentet med inbyggd ugn och häll ökat sin andel gentemot de fristående spisarna. Inom nybyggnation är till exempel inbyggnadsprodukterna (ugn+häll) helt dominerande över de fristående spisarna.

I den långsiktiga tillväxtligan kommer därefter segmentet tvätt/tork. Här bidrar det ökande privatiserandet av att tvätta i det egna hemmet visavi användandet av de gemensamma tvättstugorna till den långsiktiga tillväxten. Denna tillväxt var speciellt synbar under pandemiåren då fler konsumenter sökte högpresterande tvättmaskiner med fungerande desinficerande tvättprogram.

 

Volymstabilt för hushållsapparaterna

Efter rekordåret 2020 och en väldigt bra start under 2021 för de mindre hushållsapparaterna (SDA) bromsade marknaden in när det gäller volymutvecklingen under det sista kvartalet 2021. Det medförde en tillbakagång under helåret på minus 1,5 procent av den totala volymen för SDA. År 2021 blir ändå ett av två år där volymen passerar över 8 miljoner enheter i Sverige.

Även jämfört med perioden före pandemin är årsvolymerna för 2021 markant positiva. Volymtillväxten gentemot 2019 är mer än 280 000 enheter.

Inom huvudgruppen Kitchen Appliances, den grupp produkter som ökar mest inom SDA, står ”toasters & grills” som bland annat inkluderar varmluftsfritöser, brödrostar, våffeljärn och smörgåsjärn samt ”kitchen machines” som inkluderar köksmaskiner och matberedare för den största positiva volymtillväxten.

Segmentet ”mixers and blenders” med handvispar, mixerstavar och standmixers bidrar också positivt till volymutvecklingen inom denna huvudgrupp. Tvärtom gäller för segmenten ”ironing” som fortsätter minska för tredje året i rad samt kaffemaskiner som volymmässigt förlorat under senare delen av 2021.

Mer högvärdiga produkter

Volyminbromsningen för SDA-produkterna under 2021 kompenseras dock värdemässigt av att fler dyrare apparater med högre prestanda såldes på marknaden vilket gav högre snittpriser. Detta framgår tydligt inom produktkategorierna kaffemaskiner, köksmaskiner/assistenter och tandvårdsprodukter som drar upp värdet på det som avsatts på marknaden.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA