2022.05.24

Trög april för branschen

Det blir alldeles klart att branschutvecklingen inte klarar av att nå föregående års rekordsiffror under detta år. Men jämfört med 2020 ser siffrorna fram till april fortsatt positiva ut. De större vitvarorna håller fortfarande takten att någotsånär möta förra året, medan de mindre hushållsapparaterna bromsar in ordentligt.

Branschens samlade leveranser i månaden april låg 10 procent under utfallet i april förra året, vilket ger ett årsutfall under årets första fyra månader med 3 procent under samma period 2021. Men går vi längre tillbaka och jämför med år 2020 istället ligger branschens ackumulerade utfall på en ökning av hela 10 procent.

 

Vitvarorna håller upp siffrorna

Försäljningen av de större branschprodukterna (MDA – vitvaror) ligger i princip lika med rekordåret 2021 under det första tertialet, trots att just månaden april uppvisade ett minus på 3,6 procent. Det är framför allt segmenten ”cooling” och mikrougnar som drar ner resultatet i månaden, medan de övriga produktsegmenten ökar något gentemot april 2021.

Hushållsapparaterna (SDA) kämpar…

… mot de rekordhöga jämförelsesiffrorna från förra året och uppvisar i jämförelse en rejäl tillbakagång i månaden på nästan 28 procent. Alla produktsegment inom SDA ’bidrar’ till minustalen denna månad, men det är produktsegmenten ”kaffemaskiner” och ”kitchen appliances” som drabbats allra mest. I tertialtalen ser vi ändå en viss tillfriskning med försäljningsökningar inom kategorierna ”hair care” och ”oral care” innefattande eltandborstar. I övrigt är det mest minustal inom de övriga SDA-segmenten.