2022.02.16

Tydliga trender i branschen under 2021 – del 1

Rejäla köksmaskiner slår matberedare och avancerat hemmakaffe vinner mark. Vad kan vi mer se för trender från 2021?

 

Förra året redovisade APPLiAnytt ett antal kristallklara produkttrender inom vitvaror och hushållsapparater i en serie artiklar baserat på branschförsäljningen under 2020. Pandemiåret 2020 var i mångt och mycket ett trendbrytande år. Nu när det är dags att fokusera på ett antal trender under det senaste året kan vi konstatera att 2021 inte är lika trendbrytande, utan snarare konsolideras de flesta av de trender vi tidigare redogjort för.

Lite mindre spännande alltså, MEN inte desto mindre intressant för oss branschfolk! Vi har nu samlat de viktigaste trenderna, som synts under 2021, och där vi nu kan presentera ett utdrag ur denna trendrapport här i APPLiAnytt.

SDA i fokus

I denna utgåva av APPLiAnytt tar vi oss an några av de mest synbara trenderna inom SDA (Small Domestic Appliances) – hushållsapparater. I kommande nyhetsbrev från APPLiAnytt kommer också de starkaste trenderna inom MDA (Major Domestic Appliances) – vitvaror – att belysas.

Rekordåret 2020 ökade SDA-försäljningen i Sverige med hela +23 procent värdemässigt. Ökningen fortsatte i den takten under den första delen av 2021, men en tydlig inbromsning skedde under det sista kvartalet av året. Trots att volymen hushållsapparater för helåret landade på samma nivå som rekordåret tidigare, så nådde den värdemässiga försäljningen av SDA en ökning på +8 procent jämfört med 2020! Förklaringen till detta är ’högre snittpriser’ genom att konsumenter valt inköp av mer högpresterande apparater i större omfattning än tidigare.

Trend 1: Rejäla köksmaskiner slår matberedare

Den ultimata kökshjälpen – köksmaskinerna – tar starkt andelar från de mindre matberedarna som minskar andelen från 60 procent föregående år till 50 procent 2021. Själva försäljningsvolymen ökade hela 50 procent för köksmaskinerna under 6 liters kapacitet och 12 procent för de allra största med ≥ 6 liters kapacitet.

Från 2019, då matberedarna stod för hela 66 procent av köksmaskinsmarknaden, är trenden tydlig; de större köksmaskinerna ökar mer och mer på bekostnad av de mindre matberedarna. Bakgrunden ser vi i det kraftigt ökande hembakandet (jästförsäljningen för hemmabruk har ökat med 202 procent) och det ökade hemätandet (102 procent mer trafik till recept-kategorin “hemmagjord mat” hos ica.se) under pandemiåren.

Trend 2: Avancerat hemmakaffe vinner mark

Marknaden för kaffemaskiner har under pandemiperioden fått ett riktigt ordentligt lyft. Hemmakaffet blev väldigt mycket viktigare när hemarbete gällde för många svenskar. Under 2020 så nådde försäljningen av alla olika typer av kaffemaskiner rekordhöjder med hela 35 procents ökning värdemässigt.

Under 2021 så har filterkaffebryggarna fått det lite motigare då försäljningen av dessa bromsade in under de 3:e och 4:e kvartalen, medan de automatiska espressobryggarna och de som använder pods eller kapslar, fortfarande har ’pandemiskt’ höga ökningstal under hela 2021. Dessa båda produktsegment lägger nu beslag på 26 procent av marknaden under 2021 – en kraftig ökning från 20 procent år 2020.

Trend 3: Sund fritering utan olja

Efter introduktionen av varmluftsfritöser, som gör litervis av frityrolja överflödig, så har försäljningen av dem ökat ständigt. Flera konsumenter kan nu njuta av friterad mat utan att behöva handha den heta frityroljan. Tillväxten har skett bland nya fritöser i svenska kök med olje-fria varmluftsfritöser, som nu står för mer än 82 procent av marknaden.

Hälsotrenden att fritera utan fett är den underliggande trend som fått försäljningen att eskalera för denna hyfsat nya produkt på marknaden. Men även smidigheten att inte behöva hantera litervis med olja vid fritering har givetvis påverkat utvecklingen.

Antalet traditionella oljefritöser har varit rätt konstant över åren, de har sina trogna förespråkare, medan varmluftfritöserna har funnit anklang hos en ny kundgrupp som inte tidigare anser sig ha kunnat hantera fritering med stora mängder het olja i sina kök. Därför sjunker andelen av oljefritöser år från år. Säkerhetsaspekten, att undvika het olja i köket, har säkert också bärighet för den expansiva försäljningsutvecklingen av varmluftsfritöser.

Trend 4: Stabilt bland golvdammsugare

Under 2020 syntes en tydlig trend bland de traditionella golvdammsugarna (cylinder-dammsugare på fackspråk) mot en begynnande större andel försålda påslösa dammsugare, men nu visar det sig att vi svenskar mest vill ha påsar i våra dammsugare. Under 2021 stabiliseras detta och den 6-procentiga andel av antalet sålda golvdammsugare, som de påslösa uppnått under 2020, står sig också under 2021. En stabilisering av en trend är ju också en trend…

Trend 5: Livligare bland ”övriga dammsugare”

Den större förändringen som skett inom dammsugarkategorien, är den kraftiga tillväxten av skaftdammsugare, vilka nu jämfört med de handhållna varianterna står för 88 procent av försäljningen av de ’lättare’ dammsugarna. Under 2021 har utbudet av olika modeller av dessa skaftdammsugare ökat i handeln, vilket gett en skjuts i antalsförsäljningen med drygt 19 procent mot föregående år. De höjda snittpriserna indikerar också att utbudet av de mer högpresterande produkterna inom denna produktkategori funnit anklang bland Sveriges konsumenter.

Exklusivt för våra medlemsföretag presenteras den kompletta trendrapporten för 2021 från APPLiA i pdf-format i medlemsbrevet APPLiA-Info den 21 februari.

Kent Oderud, Ordförande