2022.06.08

Upphandling och återbruk på APPLiAs årsmöte

APPLiA, branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater grundad 1966, har haft årsmöte där viktiga branschfrågor som upphandling och återbruk belystes.

Inbjuden att prata om offentlig upphandling var jurist Johan Svedberg, Procbid, som till vardags stöttar företag i att ta fler affärer inom offentlig upphandling. Han gav oss en genomgång av hur processen för upphandlingar ofta ser ut och delade med sig av flera nycklar till framgång.

Den som har goda kunskaper om LOU – Lagen om upphandling – har bäst förutsättningar att lyckas. Johan rekommenderade att vara noggrann och svara exakt på det som efterfrågas, ställa frågor tidigt i upphandlingsprocessen och att vara konstruktiv och komma med förslag på förbättringar och hjälpa till om du exempelvis upptäcker något krav som är svår för de som svarar att möta.

Nordiska länder duktiga på insamling

När fokus skiftades mot återbruk är det Martin Seeger, VD för El-Kretsen, som bjudits in. El-Kretsen bildades när producentansvaret infördes i Sverige och ägs av 19 branschorganisationer. Tack vare faktorer som att vi i Norden kom igång tidigt med insamling och att vi har en insamlingsplats för alla typer av avfall är vi idag duktiga på det. 2021 samlades 76 000 ton, vilket motsvarar knappt 11 miljoner produkter, in.

El-Kretsen arbetar med ett pilotprojekt inom återbruk där man ”dammsuger” det insamlade efter sådant som det, sett till energiförbrukning, är försvarbart att sätta tillbaka på marknaden. Samtidigt är medianåldern på insamlade produkter hög tack vare en välfungerande andrahandsmarknad som Blocket och Marketplace, vilket inte ger bilden av att vi lever i det ”slit och släng”-samhälle som det ofta pratas om.

Komponentåterbruk kan vara en väg framåt för äldre produkter. Det har även skett en omställning kring hur vi ser på material från avfall till en viktig resurs, där blandade material, plaster, limm och demontering är utmaningar som kanske kan lösas med smart design och hela livscykeln som fokus. Hur utmaningarna ser ut när dagens smartare produkter ska demonteras och återbrukas återstår att se.

Bildtext: Matts Spångberg, Kristina Ros och Kent Oderud från APPLiA fotograferade vid årsmötet av Janike Eleby.