2023.09.20

Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök.

John Johansson, Electrolux Professional, konstaterade att det viktigaste frågorna för branschen är av regulativ art såsom standarder, energimärkning och microplastfiltrering. Här behöver branschen samarbete för att lösa kärnfrågorna på europanivå eftersom företagen arbetar på en global marknad.

Jimmy Nilsson, PODAB, föreslår att någon form av marknadsstatistik tas fram för branschen på en övergripande aggregerad nivå för att företagen skall få en förfinad kunskap om utveckling i branschen.

Inför kommande möte kommer en konsult för offentlig upphandling bjudas in som kan vara behjälplig inför de frågor som uppstår kring anbudshandlingar som ibland kan vara ofullständiga eller irrelevanta.