2024.03.22

Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

I skuggan av den minskande bostadsproduktionen i Sverige och det ogynnsamma läget för större renoveringar, fortsätter försäljningen av vitvaror (MDA) att minska i starten av 2024. För de mindre hushållsapparaterna (SDA) börjar resan mot en återhämtning med stora steg.

En stor del av den svaga BNP-utvecklingen i Sverige under det senaste året beror på ett kraftigt ras för bostadsinvesteringarna som tappat 26 procent sedan fjärde kvartalet 2022. Det sätter nu sina spår i branschföretagens leveranser av de större vitvarorna (MDA) till bostadsprojekt. Under årets två första månader har sell-in värdet för dessa backat 8,8 procent gentemot samma period förra året.

För de mindre hushållsapparaterna (SDA) ser läget mer positivt ut. För dessa ökar både volymen och värdet under januari/februari. Ser vi närmare vad som ligger bakom den 6,1-procentiga värdeökningen, som årets första två månader visar upp, så kan vi konstatera att de flesta varukategorierna inom SDA ökar rejält.

SDA-kategorier på frammarsch

Kaffemaskiner uppvisar en mycket god volymutveckling, plus 17,9 procent, och det bärs upp av ökande volymer för både kapsel- och filterbryggare. För kategorien köksmaskiner har många varukategorier också en positiv utveckling. Mest utmärkande är matberedare, stavmixrar, toasters och air-fryers som alla uppvisar kraftiga volymökningar gentemot föregående år.

Bland dammsugarna är det skaftdammsugare samt golvdammsugare med påse som står för de största volymökningarna.

Bakom det höga ökningstalet för övriga hushållsapparater står främst en ökande införsäljning av luftrenare och luftfuktare.

Deppigt för sällanköpsvaror

För hela branschen sammanräknat visar APPLiA-siffrorna nu en tillbakagång med 5,3 procent under årets första två månader.  Jämfört med utfallet i SCB:s senaste detaljhandelsrapport ligger branschen något under utvecklingen i sällanköpshandeln i Sverige. SCB:s rapport visar att sällanköpsvaruhandeln försäljningsvolym minskade med 1,8 procent mot motsvarande månad 2023. APPLiA-marknaden påverkas givetvis av denna utveckling i detaljhandeln men också i hög grad av de minskade bostadsinvesteringarna, som nämndes i inledningen av detta inlägg.

Om någon månad är det dags att summera det första kvartalet. Mängder av positiva signaler för den svenska makroekonomin susar runt i luften som vilt vårpollen – lägre inflation, förväntad räntenedgång, stärkt valuta. Kanske ljusnar det med andra ord snart.

Text: Kent Oderud, APPLiA Sverige