Författare: Janike Eleby

2024.05.31

Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?

De mindre hushållsapparaterna visar på en vändning för marknadsutvecklingen medan de tyngre vitvarorna fortfarande efter fyra månader nu kämpar med minustal gentemot samma period föregående år, enligt APPstats senaste marknadsiffror. April ändå ett tecken på tillfriskning Månaden april gav lite syre till marknadsutvecklingen för sell-in av hushållsmaskiner i Sverige. Sett i ljuset av de konjunkturrapporter […]

Läs mer om Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?