2024.03.25

APPLiA Bygg 2019 (svenska)

Dessa bestämmelser gäller vid leveranser från medlemsföretag i APPLiA till företag inom bygg- och fastighetsbranscherna i deras yrkesmässiga verksamhet och andra näringsidkare.