2024.03.25

APPLiA Funktionskontroll

Funktionskontroll/Igångkörningsprotokoll för kontroll vid export av begagnade produkter för att säkerställa funktion så de inte utgör farligt avfall enligt definition för WEEE.