2024.03.25

APPLiA IK 2019

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till annan än konsument av nya elektriska hushållsapparater under förutsättning att apparaten använts på det sätt och i den omfattning som i ett enskilt hushåll och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast apparater av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.