2024.03.25

APPLiA Installation 2019 (svenska)

APPLiA Installation avser hantering i samband med montage, installation samt funktionskontroll och gäller vid leveranser från medlemsföretag i APPLiA till företag inom bygg- och fastighetsbranscherna i deras yrkesmässiga verksamhet.