2024.04.05

APPLiA Konsumentköp 2022

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater (vitvaror och små elektriska hushållsapparater) huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast varor och varor med digitala delar av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.