2022.01.25

Remissvar – BNP-indexering av elektronikskatt

Svar på remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning.