Nyheter

APPLiAs remissvar om Elektronikskatten

Den 19 april skickade vi in vårt remissvar på ”En enklare och tydligare kemikalieskatt” där vi konstaterar att det tydligt visas att lagens syfte inte uppnås, vilket även utredande myndigheter vid flera tillfällen konstaterat, och därför bör elektronikskatten tas bort. Avsikten med en miljöskatt måste vara att driva förändring mot miljömål, inte generera kontinuerliga inkomster […]

Läs mer om APPLiAs remissvar om Elektronikskatten

APPLiAs remissvar om överindexering av elektronikskatten

Regeringen har föreslagit att förutom den årlig uppräkning av elektronikskatten skall även ett ytterligare tillägg på skatten införas, s.k. överindexering med 2 procent.

Läs mer om APPLiAs remissvar om överindexering av elektronikskatten

En ny lag om konsumentskydd vid köp – APPLiAs remissvar

Sammanfattningsvis gällande remissen ”En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal” är APPLiA: Positiva till att Konsumentköplagen revideras. Hade gärna sett att distansavtalslagen blivit en del av Konsumentköplagen. Inte odelat positiva till en förlängning av den omvända bevisbördan då det kan komma att innebära att tillverkargarantier upphör. Ser en ökad risk för […]

Läs mer om En ny lag om konsumentskydd vid köp – APPLiAs remissvar