2024.03.25

Tillämpning PRICAT (engelska)

APPLiA har inom ramen för standarden EDIFACT/ESAP (PRICAT/Prislista – ESAP affärstransaktion 45.1.1) tagit fram en branschgemensam tillämpning. Den finns på svenska och engelska. Formatet är generellt och standardiserat – prisinformationen i sig är självklart unik för varje affärspart.