Miljödeklaration

APPLiA har under ett flertal år i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) deklarerat produkterna i enlighet med branschens miljödeklaration. Miljödeklaration