RoHS

EHL-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras ur miljösynpunkt och att industrin nu uppfyller RoHS-direktivet. 2002/95/EG