2024.03.25

APPLiA Reparation 2021

Allmänna bestämmelser om undersökning, rådgivning och reparation av elektriska hushållsapparater
(vitvaror och små elektriska hushållsapparater). Följande bestämmelser gäller för avtal om tjänst mellan konsument och företag vid reklamation i enlighet med konsumenttjänstlagen. Vid reklamation av fel på en köpt vara i enlighet med konsumentköplagen gäller APPLiA Konsumentköp.