2024.03.25

Korta kommentarer – APPLiA Reparation 2021

APPLiA Reparation 2021 ersätter tidigare villkor vid reparation för konsument, eftersom förändringar i Konsumenttjänstlagen och tillkommande lagstiftningar inte gjorde möjligt att behålla tidigare bestämmelser. APPLiA har i samråd med Konsumentverket förhandlat fram nya reparationsbestämmelser för elektriska hushållsapparater av de varumärken som levererats av APPLiA medlemsföretag. Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 juni 2021 och kallas APPLiA Reparation 2021.