2021.08.31

Remissvar – Använd det som fungerar

APPLiA är inte remissinstans men har under SOU-arbetet (SOU 2021:26) haft löpande kontakt med utredarna. Vi hänvisar i stort till vårt tidigare inlämnade svar till utredarna, se bilagor.