2021.06.14

Remissvar – En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Remissvar till promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.