Miele AB

Adress: Industrivägen 20
Postnummer: 171 48
Stad: Solna
http://www.miele.se/

Företaget är inriktat på tillverkning av hushållsmaskiner för kök, tvätt- och golvvård samt tvätt- och diskutrustning för professionell användning och medicin- och laboratorieteknisk utrustning (Miele Professional). Den strategiska visionen är att vara världens mest pålitliga och eftertraktade premiumvarumärke.

Varumärken