Om APPLiA

Branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2019 uppgick till ca 16 miljarder kronor.

APPLiAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom APPLiA AB, ett helägt servicebolag.

APPLiAs verksamhet sammanfattas i följande huvudområden:
• Affärsjuridiska frågor
• Auktorisation av service- verkstäder
• Branschutveckling
• EU-frågor
• Konsumenträtt
• Lagstiftning
• Marknadsanalys i form av statistik och prognos
• Miljöfrågor
• PR
• Utbildning