Remissvar

2022-04-19

En enklare och tydligare kemikalieskatt.

Diarienr Fi2022-00478

2022-01-25

Diarenr Fi2021-04051

BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik

2021-08-31

Diarenr M2021-774

Använd det som fungerar

2021-06-14

Diarienr. Fi2021-01820

En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar


2020-12-02

Diarienr. UD2020/11744/HI

Enhetlig och effektiv marknadskontroll


2020-11-02

Pant på småelektronik

Dir. 2020:61


2020-03-31

Diarenr. FI2020/00389/S1

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

 

2020-01-07

Diarienr. Fi2019/03580/S2

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

 

2019-03-06

Diarienr. Fi2019/00431/S2

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik


2019-02-15

Diarienr. Fi2019/00124/S1

Höjt tak för rutavdrag