Remissvar

2023-08-29 – Diarienr. Ju2023/01112

Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en
vara reparerad

 

2022-04-19 – Diarienr Fi2022-00478

En enklare och tydligare kemikalieskatt.

 

2022-01-25 – Diarenr Fi2021-04051

BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik

 

2021-08-31 – Diarenr M2021-774

Använd det som fungerar

 

2021-06-14 – 
Diarienr. Fi2021-01820

En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

 

2020-12-02 – Diarienr. UD2020/11744/HI

Enhetlig och effektiv marknadskontroll

 

2020-11-02 – Diarienr. 2020:61

Pant på småelektronik

 

2020-03-31 – Diarenr. FI2020/00389/S1

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

 

2020-01-07 – Diarienr. Fi2019/03580/S2

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

 

2019-03-06 – Diarienr. Fi2019/00431/S2

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

 

2019-02-15 – Diarienr. Fi2019/00124/S1

Höjt tak för rutavdrag