Sökresultat

391 resultat vid sökning efter .

PRICAT

APPLiA har för att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklat en branschstandard. Denna standard baseras på internationell EDIFACT-standard, som beskriver

Vår bransch

Marknaden för hushållsapparater kännetecknas av kundernas efterfrågan på innovativa, energieffektiva, snygga och praktiska vitvaror och småapparater med hög kvalité.  

Miljö

Energimärkning EU’s energimärkning finns idag på nästan alla produkter. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt. Producentansvar