Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.04.23

Presentation Elektronikskatten 2023

APPLiAs årsrapport om Elektronikskatten 2023 i presentationsformat.

2024.04.23

Rapport Elektronikskatten 2023

En sammanställning av branschorganisationen APPLiA Sverige, baserat på uppgifter från Skatteverket. Rapporten ger svar på:

Näringslivets gemensamma position kringskatten på elektronik

APPLiA tillsammans med Tech Sverige, Elektronikbranschen, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel har skrivit på en debattartikel i september 2021 med vår gemensamma position kring skatten på elektronik.

Remissvar – En enklare och tydligare kemikalieskatt

Svar på remiss av promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt.

Remissvar – BNP-indexering av elektronikskatt

Svar på remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning.

Remissvar – Använd det som fungerar

APPLiA är inte remissinstans men har under SOU-arbetet (SOU 2021:26) haft löpande kontakt med utredarna. Vi hänvisar i stort till vårt tidigare inlämnade svar till utredarna, se bilagor.