Sökresultat

88 resultat vid sökning efter .

Styrelse

Kontaktuppgifter till styrelsen 2020: Ordförande Kent Oderud E-post:kent.oderud@applia-sverige.se Alexander Pierrou, Electrolux E-post: alexander.pierrou@electrolux.com Bo Landström, Electrolux E-post: bo.landstrom@electrolux.com Fredrik Strand

Hem

APPLiAAPPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak

Om Oss

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av