Sidtyp
Kategori

Nyheter

Marknadsutveckling
2024.05.31

Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?

De mindre hushållsapparaterna visar på en vändning för marknadsutvecklingen medan de tyngre vitvarorna fortfarande efter fyra månader nu kämpar med minustal gentemot samma period föregående år, enligt APPstats senaste marknadsiffror. April ändå ett tecken på tillfriskning Månaden april gav lite syre till marknadsutvecklingen för sell-in av hushållsmaskiner i Sverige. Sett i ljuset av de konjunkturrapporter […]

Läs mer om Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?
Marknadsutveckling
2024.05.14

Kvartalsrapport 1, 2024: Ett nedrigt första kvartal

Vid det nyligen avhållna årsmötet för branschorganisationen APPLiA hördes några mötesdeltagare säga att årets första kvartal för vitvaror och hushållsapparater var ’nedrigt’ när marknadsutvecklingen för det första kvartalet presenterades. Den utsagan är förståelig. Marknadsutvecklingen i månaden mars grusade alla förhoppningar om ett hyfsat första kvartal. Branschens samlade siffror (MDA+SDA) för månaden mars med minus 22 […]

Läs mer om Kvartalsrapport 1, 2024: Ett nedrigt första kvartal
Elektronikskatten
2024.04.23

Ordföranden: Politisk verkstad och agerande nu 

Redan vid införandet 2017 av elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, var ifrågasättandet omfattande. Statens egna myndigheter, Skatteverket och Tullverket, avrådde från införandet. Omfattande utredningar Kemikalieinspektionen och andra har visat på skattens verkningslöshet när det gäller att försöka få ändring på flamskyddet i vitvaror och hemelektronik. Den svenska marknaden har visat sig för liten för att styra […]

Läs mer om Ordföranden: Politisk verkstad och agerande nu 
Elektronikskatten
2024.04.23

Rapporten tydlig: Dramatisk ökning av skatteuttaget

APPLiA släpper idag en fulltäckande, uppföljande rapport om elektronikskattens påverkan under fjolåret och en prognos för hur skatten kommer att slå under innevarande år. Rapporten visar på orsakerna och följderna till den dramatiska höjning av skatteuttaget som skett. Sedan den politiska förändringen av upplägget för elektronikskatten (även kallad kemikalieskatten), som skulle förenkla för myndigheter att […]

Läs mer om Rapporten tydlig: Dramatisk ökning av skatteuttaget
Elektronikskatten
2024.04.15

Starka röster om elektronikskatten från riksdagen

På en global marknad ska miljön ses som en global sak, det är budskapet från riksdagsmannen Larry Söder, Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna betraktar i sin tur skatten som en gröntvättad fiskal skatt införd av den förra S/MP-regeringen. I sina tidigare budgetmotioner valt partiet därför valt att avskaffa elektronikskatten.  Hör mer om Tidöpartiernas resonemang nedan.  ”Vi är på […]

Läs mer om Starka röster om elektronikskatten från riksdagen
Marknadsutveckling
2024.03.22

Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

I skuggan av den minskande bostadsproduktionen i Sverige och det ogynnsamma läget för större renoveringar, fortsätter försäljningen av vitvaror (MDA) att minska i starten av 2024. För de mindre hushållsapparaterna (SDA) börjar resan mot en återhämtning med stora steg. En stor del av den svaga BNP-utvecklingen i Sverige under det senaste året beror på ett […]

Läs mer om Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

Dokument

2024.04.23

Presentation Elektronikskatten 2023

APPLiAs årsrapport om Elektronikskatten 2023 i presentationsformat.

2024.04.23

Rapport Elektronikskatten 2023

En sammanställning av branschorganisationen APPLiA Sverige, baserat på uppgifter från Skatteverket. Rapporten ger svar på:

2024.04.18

APPLiA auktoriserat serviceföretag

För att serviceföretag skall vara APPLiA auktoriserat skall samtliga nedanstående kriterier vara uppfyllda.

2024.04.05

APPLiA Konsumentköp 2022

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater (vitvaror och små elektriska hushållsapparater) huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast varor och varor med digitala delar av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.

Fokusområden

Elektronikskatten

APPLiA driver tillsammans med andra branschföreningar ett intensivt påverkansarbete angående den aktuella Elektronikskatten (LSKE), även kallad Kemikalieskatten. Här hittar du aktuellt material i debatten.  Vår policy Fler nyheter om elektronikskatten >>

Läs mer om Elektronikskatten

Right-to-repair

APPLiA är i grunden positiva till att livslängden förlängs på produkter utifrån att de går att reparera. Vi ser dock vissa problem kring genomförandet när lagstiftningarna kring Ecodesign, WEEE och Konsumentlag står i konflikt med varandra. Vår policy

Läs mer om Right-to-repair

Auktoriserade serviceverkstäder

De av APPLiA auktoriserade serviceverkstäder förbinder sig till att följa våra kriterier för auktorisation. Kriterierna är framtagna i samråd med konsumentverket och är en garanti för konsumenter och kunder som vill få sina produkter reparerade av kunniga tekniker med hög regelefterlevnad. Auktorisation av serviceverkstäder  Se till att era avtalsverkstäder är auktoriserade APPLiA har i samråd […]

Läs mer om Auktoriserade serviceverkstäder

Utbildning

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för hela vår bransch och Applia har länge varit drivande i dessa. Som initiativtagare till YH-utbildningen för servicetekniker glädje vi åt att över 90% erhåller jobb efter utbildningen men vårt arbete slutar inte där.  APPLiA har under de senaste 15 åren arbetat aktivt tillsammans med skolor och myndigheter för att skapa […]

Läs mer om Utbildning